Enucleación o implante de protesis ocular (proc.aut.)

Descripción

Enucleación o implante de protesis ocular (proc.aut.)

Detalles
Duración

Cirugía